Producenci

Afryka. Przeglądowy Atlas Świata. Popularna Encyklopedia Współczesna

Afryka
20
PLN
Afryka. Przeglądowy Atlas Świata. Popularna Encyklopedia Współczesna
in_stock
Dostępność:
na wyczerpaniu
Cena: 20,00 zł
Cena netto: 20,00 zł
egz.
Oddajemy do rąk Czytelników Afrykę - pierwszy z ośmiu tomów Przeglądowego Atlasu Świata, dzieła, które ze względu na nowatorską formę i różnorodność prezentowanych treści posiada wyjątkowe walory poznawcze. Odbiega ono w sposób zasadniczy od klasycznej konwencji atlasu geograficznego, pragniemy bowiem zaspokoić jak najszerszy wachlarz zainteresowań Państwa. Wykorzystaliśmy najbardziej zaawansowane techniki i metody komputerowej interpretacji obrazów satelitarnych globu ziemskiego (kontynentów i ich wybranych części), pozwalające zilustrować, opisać oraz ocenić w nowym wymiarze przestrzennym fizycznogeograficzny i społeczno-ekonomiczny wizerunek współczesnego świata.

Książka składa się z dwu podstawowych, zintegrowanych merytorycznie części. Jej zasadniczy trzon stanowi kartograficzno-opisowa prezentacja i analiza problemów historyczno-politycznych, przyrodniczych (w tym zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego), demograficznych i społeczno-gospodarczych (m.in. uchodźstwa politycznego, zadłużenia, poziomu życia oraz walorów turystycznych) kontynentu. Uwzględniliśmy zmienność zjawisk w czasie i przestrzeni zarówno w poszczególnych państwach, jak na terytoriach niesamodzielnych i zależnych. Publikacja zawiera ponad 150 ogólnogeograficznych i tematycznych map (gł. w skali 1 : 65 000 000 i 1 : 90 000 000), sporządzonych m.in. na podstawie zdjęć satelitarnych. Wszystkie mapy zostały opracowane i zredagowane, a w części także wykonane przez pracowników naukowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są również autorami tekstów. Prezentowane są one głównie w formie całostronicowych, barwnych plansz tematycznych, wzbogacanych wykresami, schematami-modelami oraz fotografiami. Towarzyszy im zwięzły, syntetyczny opis, w ramach którego uwzględniamy szczególnie zróżnicowanie ilościowe, jakościowe i przestrzenne poszczególnych zagadnień, zakres i kierunek zmian w szerszych przedziałach czasowych, często na tle innych kontynentów lub w skali całego globu. Ta część pracy wzbogacona została zestawieniami tabelarycznymi o charakterze opisowym i statystycznym, prezentującymi w uporządkowanej formie wybrane zespoły szczególnie istotnych informacji z zakresu historii, środowiska naturalnego oraz zagadnień społeczno-gospodarczych.

Druga część jest bardzo zwięzłą, encyklopedyczną charakterystyką geograficzną poszczególnych krajów. Ma jednorodny układ, uwzględniający poszczególne elementy środowiska naturalnego, podstawowe zagadnienia ludnościowe i gospodarcze oraz przeszłość historyczno-polityczną. Część opisową poprzedza w każdym przypadku całostronicowa, kartograficzno-statystyczna metryka - swoista wizytówka danego państwa. Prezentuje flagę i godło kraju, jego mapę przeglądową oraz konturową mapę kontynentu, na której oznaczono położenie opisywanego państwa. Uzupełnia ją wybór aktualnych, podstawowych informacji statystycznych, uwzględniających m.in. powierzchnię i liczbę mieszkańców krajów, strukturę etniczną, wyznaniową oraz zatrudnienia, wysokość dochodu narodowego na 1 mieszkańca. Zarówno kartograficzna, jak i opisowa część książki powstała głównie przy wykorzystaniu bogatych źródeł statystycznych oraz raportów sporządzanych regularnie lub okazjonalnie przez różne agencje ONZ (np. FAO - Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Bank Światowy), statystyczno-opisowych publikacji międzynarodowych instytutów badawczych oraz oficyn wydawniczych, specjalizujących się w przygotowywaniu almanachów świata (np. Der Fischer Weltalmanach), jak też roczników statystycznych poszczególnych państw oraz regionalnych i monograficznych opracowań naukowych. Uzupełniono je bieżącymi informacjami, pozyskiwanymi z sieci komputerowej Internet. Niezwykle cenny materiał źródłowy stanowi obraz satelitarny Ziemi, zakupiony przez Oficynę Wydawniczą FOGRA w firmie GEOSPACE, twórczo przetworzony i opracowany, co pozwoliło na sporządzenie unikalnych map satelitarnych kontynentu oraz jego wybranych części. Opracowanie uzupełnia glosariusz, wyjaśniający specjalistyczne terminy, pojęcia, definicje, wskaźniki itp., których użycie było nieodzowne.

Przygotowując Przeglądowy Atlas Świata, Oficyna Wydawnicza FOGRA i zespół autorów pragną zaoferować niekonwencjonalne opracowanie, które przyczyni się zarówno do poszerzenia Państwa wiedzy, jak i rozbudzenia być może nie tylko geograficznych zainteresowań światem końca drugiego i początku trzeciego tysiąclecia.

Kraków, w styczniu 1998.

prof. dr hab. Rajmund Mydel, dr hab. Jerzy Groch

Oficyna Wydawnicza FOGRA
, 1998
ISBN 83-85719-32-6

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl